Wednesday, 23/06/2021 - 04:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Úc Kỳ

ảnh chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Công nhận chương trình rèn luyện đội viên năm học 2018 - 2019

Hình ảnh chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Công nhận chương trình rèn luyện đội viên năm học 2018 - 2019

Hình ảnh chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Công nhận chương trình rèn luyện đội viên năm học 2018 - 2019


Tác giả: giáo viên TPT đội